LOKFÖRARE

TrainPool tillhandahåller lokförare med hög kompetens och stor flexibilitet. Vi har kompetens att framföra de flesta idag förekommande järnvägsfordon. Saknar vi kompetensen ser vi till att snabbt skaffa oss rätt behörighet. Våra förare utbildas även inom L-ABC och brandskydd, samt är ständigt uppdaterad inom TTJ. Vi anpassar oss till alla typer av situationer och uppdrag; Allt från att köra ett motorvagnståg i pendeltrafik till att genomföra specialtransporter av ovanliga fordonstyper.

Vi kan även bistå med all nödvändig utbildning för lokförare – allt ifrån grundutbildning till typutbildningar på fordon.

Tillsammans med Dig som kund utarbetar vi en lösning som passar just dig.

Kontakta oss för mer information

 

TrainPool – Vi kan järnväg