Train Competence Group

0 Kommentar(er)

Trainpool Sverige AB, Trainteam AB och TCC har beslutat att gå samman och bilda det nya bolaget Train Competence Group, TCG. Samtidigt köper TCG företaget Swedtrac.

 

-Mot bakgrund av att tågbranschen idag har svårt att bemanna och i tillräcklig utsträckning utbilda såväl lokförare som mekaniker vill vi bli den samarbetspartner tågföretagen behöver för att säkra personalförsörjning och underhåll för en växande tågtrafik i Sverige. Med vårt nya bolag samlar vi många års kompetens kring detta och får resurser att utveckla tågbranschens medarbetare för framtida krav, säger Thomas Grönlund, som blir ny styrelseordförande i bolaget.

 

-Vi har som enskilda bolag märkt en ökad efterfrågan på våra tjänster i takt med att den svenska tågtrafiken ökat. Genom att samordna våra verksamheter kan vi bli en starkare partner till de tågbolag vi samarbetar med idag. Vi får resurser att i ännu högre grad kvalitetssäkra våra tjänster och blir en tryggare arbetsgivare för våra medarbetare, säger Fredrik Westerlund, idag VD på Trainpool Sverige AB. Fredrik blir VD även för det nybildade bolaget Train Competence Group.

 

https://traincompetencegroup.se/