TrainPool, Vossloh och Citybanan

0 Kommentar(er)

Jag kan stolt meddela att två nya Vossloh G6 lok nu är på plats i Stockholm för att under TrainPools omsorg trafikera Trafikverkets stora projekt Citybanan.

TrainPool kommer under året att försörja projektet med personal och lok för de spårgående arbeten som genomförs i tunneln. Loken, Vossloh G6, är treaxliga lokomotorer som är lågt växlade och mycket starka och samtidigt anpassade till högt ställda miljökrav. Loken kommer att köras med miljödiesel för att skapa en bra arbetsmiljö nere i tunnlarna.

Jag är givetvis väldigt glad att vi fått förtroendet att bidra med personal och dragkraft till ett så stort och spännande projekt som Citybanan är.

Den närmaste tiden kommer vi att utbilda våra förare för att förvissa oss om att vi under hela projektet kommer att framföra loken på ett säkert och tryggt sätt. Det är en spännande och speciell miljö att arbeta i med bitvis branta lutningar som ställer krav på noggrannhet och kompetens, något jag är trygg med att vår personal kan leverera.

Fredrik Westerlund
VD TrainPool Sverige AB