TILLSYNINGSMÄN

Spårunderhåll och entreprenadverksamhet är ofta säsongsbunden och personal med rätt kompetens på rätt plats krävs ofta snabbt och effektivt. TrainPool ser till att personal med rätt kompetens hoppar in och genomför jobbet när det behövs och där det behövs. Vi har maskinoperatörer, Tillsyningsmän, skyddspersonal och fordonsförare för ett stort antal fordonstyper.

Vi ser till att du får den resurs du behöver med rätt kompetens, snabbt och effektivt.

Vi har även möjlighet att genomföra utbildningar inom TSM A, L och E-skydd, TSM Färd, vagnssyning maskinoperatörer och typutbildning på flertalet loktyper.

Kontakta oss för mer information.

 

TrainPool – Vi kan järnväg