Ett litet urval utav våra kunder

Erbjuder sina kunder uthyrning av lok samt verkstadsunderhåll av fordon, och bedriver tågkörning i egen regi.ISS

Stort internationellt företag som bedriver verksamhet inom många områden, bland annat järnväg. Inom den svenska järnvägen tillhandahåller ISS främst terminaltjänster och växling.Ett ungt och expansivt företag med erfaren ledning som främst verkar inom järnvägsinfrastruktur.Sveriges största privata godstågsoperatör bedriver trafik i stora delar av landet. Hector Rail är även verksamma i Norge, Danmark och Tyskland.Är ett godsföretag med sin bas i Nässjö. De har trafik på flertalet orter i södra Sverige. CFL Cargo Sverige AB är ett dotterbolag till CFL Cargo som har verksamhet i flera europeiska länder bl a Danmark, Tyskland, Frankrike och Luxemburg.Arriva Sverige bedriver upphandlad järnvägsverksamhet i ett flertal regioner i Sverige, bland annat i Skåne och Östergötland. Företaget är en del av Deutsche Bahn, Europas största koncern inom persontrafik.