Om oss

TrainPool är en trygg och pålitlig partner när det gäller att hålla verksamheten igång. Vi har kompetensen, erfarenheten och kreativiteten som krävs för att lösa allt ifrån kortare bemanningsinsatser till komplexa situationer med bemanning, utbildning och konsultation. Tillsammans med dig som kund utarbetar vi alltid anpassade lösningar för ett optimalt resultat.

Våra medarbetare är serviceinriktade, flexibla och har hög kompetens. Vi anpassar oss alltid efter Dina önskemål och gör gärna det lilla extra för att Din verksamhet skall fungera så smidigt som möjligt.

Vi är här för att hjälpa!

 

TrainPools personal är alltid välutbildad och redo när uppdragen startar. Genom vår egen utbildningsavdelning bestående av pedagogiska, kompetenta och erfarna instruktörer ser vi till att kunskaperna hos våra anställda är aktuella, uppdaterade och djupgående. Vi erbjuder även Dig som kund, utbildning anpassad efter dina behov. Vi har möjlighet att genomföra kör- och utbildningsuppdrag som ställer mycket specifika krav på kompetens. Om vi inte redan har kompetensen skaffar vi oss den genom vårt breda kontaktnät eller genom certifieringar.

Vi har koll på läget!

 

All vår personal i säkerhetstjänst uppfyller Transportstyrelsens krav gällande hälsa, utbildning och periodisk fortbildning. Vi ser också till att den personal vi ställer till Ditt förfogande uppfyller övriga eventuella krav som Du ställer. Vi bokför samtliga utbildningar och kurser vår personal deltar i, och tillhandahåller dokumentation och intyg på Din begäran – snabbt och utan krångel.

Vi har ordning och reda!

 

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med…

  • Sommaren är en period då många vill vara lediga. Samtidigt skall trafiken flyta på utan störningar. TrainPool bemannar upp verksamheten med kompetent personal som med bibehållen kvalitet säkerställer trafiken – samtidigt som Dina egna anställda utan problem kan få ut sin sommarsemester och njuta av lite välförtjänt ledighet.
  • Vissa livshändelser medför att man inte kan jobba under en period. Att bli förälder till exempel, men också andra omständigheter så som tjänstledigheter och långtidssjukskrivningar. TrainPool tillhandahåller personal som löser trafiken under tiden.
  • Ibland kan trafiken öka snabbt i volym, till exempel när en upphandling vinns eller en ny sträcka tillkommer i trafiken. TrainPool tillhandahåller kompetent personal med kort varsel så att trafikstarten går smidigt och problemfritt. Kanske tillkommer en ny fordonstyp? Vi hjälper också gärna till med utbildning.
  • Fortbildningar i exempelvis TTJ är återkommande inslag i ett järnvägsföretags vardag. TrainPool ser till att det finns personal som täcker upp för den ordinarie personalen när dessa utbildas – eller står för en helhetslösning där våra instruktörer står för utbildningen medan våra förare kör trafiken. Vi anpassar oss efter Dina önskemål.
  • Turfördelning och personalhantering är ett resurskrävande arbete. TrainPool kan lösa hela eller delar av bemanningen. Vi garanterar att det alltid finns en välutbildad, uppdaterad och kunnig medarbetare på plats för att trafiken skall flyta på, så att du kan koncentrera dig på att administrera och utveckla dina affärer.
  • Ibland händer det att specialkörningar behöver genomföras. Det kan vara transporter av fordon som ska in på verkstad för större revisioner i andra delar av landet, det kan handla om ombyggnader av fordon och det kan handla om att hämta nya fordonstyper som anländer från utlandet. TrainPool ser till att fordonet, oavsett transportens art och syfte, når sitt mål tryggt och säkert.
  • Den svenska järnvägen är idag en öppen marknad med många olika aktörer vilket innebär att lokförare, växlare och tillsyningsmän byter jobb ibland. TrainPool ser till att det alltid finns kompetenta förare på plats oavsett läget på arbetsmarknaden.
  • Då och då tillkommer det nya system eller fordon på järnvägen som medför att stora mängder personal behöver utbildas. Det kan handla om att nya fordonstyper tillkommer i trafiken eller att någon annan nyhet – som exempelvis ERTMS – införs på en sträcka. Vi på TrainPool jobbar proaktivt och följer noga vad som händer i branschen, och ser alltid till att vara pålästa och kunniga inom det senaste. Vi kan exempelvis ställa upp med kunniga instruktörer för att tillhandahålla utbildning, personal som sköter trafiken medan den egna personalen utbildas eller varför inte bägge delarna?

 

Oavsett vilken situation och vilken utmaning Du står inför – tveka inte att kontakta oss.

 

 

TrainPool – Vi kan järnväg